Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,389 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Bảng xếp hạng thành viên

yuri 1,450   onisama 920   diemhuong 680
Xuantinh.spkt 1,440   cold_person 920   duahau2011 670
duyanh2011 1,390   Seto San 890   thajkaka_japan 670
lk8100 1,260   keiko 850   yamacom 660
Thanh 1,220   hihaha 830   duongquangvuong 650
hangdm2000 1,120   Platuan 820   le thi mai 630
nhjp91 1,110   hanhv2j 790   dvphuong 620
thaole 970   tipil 750   conan9x1111 600
rongnigata2 960   hung99hn 750   Diệu Linh 590
h.takeshi 920   mystyle2am 720   doduonghai 580
...