Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,614 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Bảng xếp hạng thành viên

Sakura Chan 36,430   genshinken66 4,310   thaonguyen14012 2,230
phew 19,690   sakura_hana 3,840   Ryusei 2,220
macjanh 11,500   BJm 3,580   King 2,080
raketty 11,100   hamchoi 3,350   federik 1,920
tenkana 9,690   KhiemNI 3,320   khanhhiep 1,870
yuchj 8,390   07klong 3,120   bluesapphjre 1,740
livelikewind 6,390   azarashi 3,000   himawari 1,720
takeshi 5,950   tuyen.vn 2,860   hayashi 1,630
Ikemen89 5,920   alexar 2,590   nobara 1,560
bigtoe 5,650   Meify 2,340   Wind Field 1,550
...