Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Questions by yuchj

0 phiếu
1 câu trả lời 462 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 3,183 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 11, 2011 trong Xin-Cho tài liệu học tập
0 phiếu
1 câu trả lời 728 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 167 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 124 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 8, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
1 câu trả lời 816 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2,295 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 80 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 5, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
1 câu trả lời 203 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,046 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 748 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 544 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 4, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
0 phiếu
1 câu trả lời 112 lượt xem
...