Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Questions by yuchj

0 phiếu
1 câu trả lời 449 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 3,005 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 11, 2011 trong Xin-Cho tài liệu học tập
0 phiếu
1 câu trả lời 715 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 165 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 124 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 8, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
1 câu trả lời 787 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2,292 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 79 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 5, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
1 câu trả lời 202 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,026 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 718 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 526 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 4, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
0 phiếu
1 câu trả lời 110 lượt xem
...