Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Answers by yuchj

+1 phiếu
226 lượt xem
0 phiếu
1,131 lượt xem
+1 phiếu
309 lượt xem
+1 phiếu
660 lượt xem
0 phiếu
152 lượt xem
0 phiếu
360 lượt xem
0 phiếu
129 lượt xem
+1 phiếu
149 lượt xem
+1 phiếu
245 lượt xem
+1 phiếu
240 lượt xem
...