Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Answers by yuchj

+1 phiếu
227 lượt xem
0 phiếu
1,147 lượt xem
+1 phiếu
332 lượt xem
+1 phiếu
709 lượt xem
0 phiếu
153 lượt xem
0 phiếu
365 lượt xem
0 phiếu
131 lượt xem
+1 phiếu
150 lượt xem
+1 phiếu
247 lượt xem
+1 phiếu
245 lượt xem
...