Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Answers by yuchj

+1 phiếu
227 lượt xem
0 phiếu
1,155 lượt xem
+1 phiếu
361 lượt xem
+1 phiếu
780 lượt xem
0 phiếu
154 lượt xem
0 phiếu
377 lượt xem
0 phiếu
135 lượt xem
+1 phiếu
151 lượt xem
+1 phiếu
250 lượt xem
+1 phiếu
246 lượt xem
...