Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Hoạt động gần đây của yuchj

0 câu trả lời 194 lượt xem
1 câu trả lời 758 lượt xem
đã bình luận 20 Tháng 7, 2012
0 câu trả lời 202 lượt xem
2 câu trả lời 470 lượt xem
2 câu trả lời 226 lượt xem
1 câu trả lời 236 lượt xem
đã bình luận 9 Tháng 5, 2012
2 câu trả lời 1,131 lượt xem
1 câu trả lời 248 lượt xem
1 câu trả lời 309 lượt xem
1 câu trả lời 206 lượt xem
1 câu trả lời 660 lượt xem
2 câu trả lời 152 lượt xem
...