Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Hoạt động gần đây của yuchj

0 câu trả lời 199 lượt xem
1 câu trả lời 790 lượt xem
đã bình luận 20 Tháng 7, 2012
0 câu trả lời 205 lượt xem
2 câu trả lời 471 lượt xem
2 câu trả lời 227 lượt xem
1 câu trả lời 237 lượt xem
đã bình luận 9 Tháng 5, 2012
2 câu trả lời 1,147 lượt xem
1 câu trả lời 249 lượt xem
1 câu trả lời 332 lượt xem
1 câu trả lời 209 lượt xem
1 câu trả lời 709 lượt xem
2 câu trả lời 153 lượt xem
...