Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên yuchj

Thành viên được: 7 năm (since 15 Tháng 2, 2011)
Quyền hạn: Moderator
Các đặc quyền: Sửa chủ đề của câu hỏi bất kỳ
Sửa bất kỳ câu hỏi nào
Sửa bất kỳ câu trả lời nào
Sửa bất kỳ bình luận nào
Editing posts silently
Đóng bất cứ câu hỏi nào
Chọn câu trả lời hay nhất của bất kỳ câu hỏi nào
Xem địa chỉ IP bài viết của khách
Chấp thuận hoặc từ chối bài viết
Ẩn hoặc hiện bất kỳ bài viết nào
Xóa bài viết đã ẩn
Họ và tên:
Location: HCM
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của yuchj

Điểm: 8,390 điểm (hạng #6)
Các câu hỏi: 13 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 63 (có 11 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 108
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 36 câu hỏi, 100 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 134 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 41 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for yuchj

Please log in or register to post on this wall.
...