Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên trungtamtrungduc79

Thành viên được: 2 tuần (since 1 Tháng 6)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: TrungDuc
Location: Hồ Chí Minh City
Website: http://huanluyenchosieutoc.com/truong-huan-luyen-cho-tai-tphcm/
Facebook: https://www.facebook.com/truonghuanluyenchonghiepvu/
Về: Thông tin liên hệ
Trường huấn luyện chó nghiệp vụ Trung Đức
Địa chỉ 1: Số 2 Nguyễn Xí - Phường 26 - Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Địa chỉ 2: 854 Nguyễn Kiệm - Phương 3 - Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Địa chỉ 3: Số 123 Bình Chiểu - Phường Bình Chiểu - Quận Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0981040607 - 0965898285 - 0283620269
Email: trungduc1981983@gmail.com - Website: http://huanluyenchosieutoc.com/
huấn luyện chó: http://huanluyenchosieutoc.com/huan-luyen-cho/
Trường huấn luyện chó: http://huanluyenchosieutoc.com/truong-huan-luyen-cho-tai-tphcm/
Trường dạy chó: http://huanluyenchosieutoc.com/truong-day-cho-tai-tphcm/

Huấn luyện chó Alaska : http://huanluyenchosieutoc.com/huan-luyen-cho/huan-luyen-cho-alaska/
Huấn luyện chó Becgie: http://huanluyenchosieutoc.com/huan-luyen-cho/huan-luyen-cho-becgie/
Huấn luyện chó Bull: http://huanluyenchosieutoc.com/huan-luyen-cho/huan-luyen-cho-bull/
Huấn luyện chó Corgi: http://huanluyenchosieutoc.com/huan-luyen-cho/huan-luyen-cho-corgi/
Huấn luyện chó Doberman: http://huanluyenchosieutoc.com/huan-luyen-cho/huan-luyen-cho-doberman/
Huấn luyện chó Husky: http://huanluyenchosieutoc.com/huan-luyen-cho/huan-luyen-cho-husky/
Huấn luyện chó Labrador: http://huanluyenchosieutoc.com/huan-luyen-cho/huan-luyen-cho-labrador/
Huấn luyện chó Phú Quốc: http://huanluyenchosieutoc.com/huan-luyen-cho/huan-luyen-cho-phu-quoc/
Huấn luyện chó Poodle: http://huanluyenchosieutoc.com/huan-luyen-cho/huan-luyen-cho-poodle/
Huấn luyện chó Pug: http://huanluyenchosieutoc.com/huan-luyen-cho/huan-luyen-cho-pug/
Huấn luyện chó Rottweiler: http://huanluyenchosieutoc.com/huan-luyen-cho/huan-luyen-cho-rottweiler/
Huấn luyện chó Samoyed: http://huanluyenchosieutoc.com/huan-luyen-cho/huan-luyen-cho-samoyed/

Hợp đồng huấn luyện chó: http://huanluyenchosieutoc.com/hop-dong-huan-luyen-cho/
Video huấn luyện chó: http://huanluyenchosieutoc.com/video-huan-luyen-cho/
Chăm sóc nuôi dưỡng chó: http://huanluyenchosieutoc.com/cham-soc-nuoi-duong-cho/
Giới thiệu : http://huanluyenchosieutoc.com/gioi-thieu/
Nghiên cứu huấn luyện chó: http://huanluyenchosieutoc.com/gioi-thieu/nghien-cuu-huan-luyen-cho/

Hoạt động của trungtamtrungduc79

Điểm: 140 điểm (hạng #227)
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for trungtamtrungduc79

Please log in or register to post on this wall.
...