Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Wall for tenkana

Please log in or register to post on this wall.
Nhất định phải cải tiến, đưa tenkana hoạt động trở lại tích cực hơn!
25 Tháng 3, 2017 bởi tenkana
...