Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Questions by tenkana

0 phiếu
0 câu trả lời 220 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 228 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 370 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 186 lượt xem
+2 phiếu
4 câu trả lời 430 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 788 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 176 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 5, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
6 câu trả lời 673 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 216 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 233 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 168 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 4, 2011 trong Văn hóa, lễ hội
0 phiếu
1 câu trả lời 141 lượt xem
+7 phiếu
4 câu trả lời 300 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 9,085 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 201 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 134 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 65 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 110 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 3, 2011 trong Văn hóa, lễ hội
0 phiếu
2 câu trả lời 140 lượt xem
...