Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Questions by tenkana

0 phiếu
0 câu trả lời 218 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 225 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 368 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 184 lượt xem
+2 phiếu
4 câu trả lời 429 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 780 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 170 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 5, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
6 câu trả lời 672 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 216 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 231 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 168 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 4, 2011 trong Văn hóa, lễ hội
0 phiếu
1 câu trả lời 139 lượt xem
+7 phiếu
4 câu trả lời 292 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 8,991 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 199 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 133 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 65 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 107 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 3, 2011 trong Văn hóa, lễ hội
0 phiếu
2 câu trả lời 137 lượt xem
...