Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Questions by tenkana

0 phiếu
0 câu trả lời 218 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 219 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 367 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 183 lượt xem
+2 phiếu
4 câu trả lời 426 lượt xem
+2 phiếu
1 câu trả lời 769 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 163 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 5, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
6 câu trả lời 668 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 213 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 227 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 167 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 4, 2011 trong Văn hóa, lễ hội
0 phiếu
1 câu trả lời 137 lượt xem
+7 phiếu
4 câu trả lời 286 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 8,904 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 197 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 132 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 63 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 107 lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 3, 2011 trong Văn hóa, lễ hội
0 phiếu
2 câu trả lời 137 lượt xem
...