Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Answers by tenkana

+1 phiếu
208 lượt xem
0 phiếu
152 lượt xem
+1 phiếu
470 lượt xem
0 phiếu
115 lượt xem
0 phiếu
114 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 3, 2012
0 phiếu
128 lượt xem
0 phiếu
3,338 lượt xem
...