Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Answers by tenkana

+1 phiếu
209 lượt xem
0 phiếu
155 lượt xem
+1 phiếu
476 lượt xem
0 phiếu
117 lượt xem
0 phiếu
116 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 3, 2012
0 phiếu
129 lượt xem
0 phiếu
3,391 lượt xem
...