Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Hoạt động gần đây của tenkana

1 câu trả lời 208 lượt xem
1 câu trả lời 152 lượt xem
2 câu trả lời 470 lượt xem
1 câu trả lời 115 lượt xem
2 câu trả lời 2,577 lượt xem
1 câu trả lời 463 lượt xem
0 câu trả lời 154 lượt xem
đã bình luận 16 Tháng 5, 2012
3 câu trả lời 570 lượt xem
1 câu trả lời 424 lượt xem
1 câu trả lời 114 lượt xem
đã trả lời 12 Tháng 3, 2012
1 câu trả lời 128 lượt xem
...