Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên tenkana

Thành viên được: 7 năm (since 24 Tháng 1, 2011)
Quyền hạn: Super Administrator
Các đặc quyền: Sửa chủ đề của câu hỏi bất kỳ
Sửa bất kỳ câu hỏi nào
Sửa bất kỳ câu trả lời nào
Sửa bất kỳ bình luận nào
Editing posts silently
Đóng bất cứ câu hỏi nào
Chọn câu trả lời hay nhất của bất kỳ câu hỏi nào
Xem địa chỉ IP bài viết của khách
Viewing who voted or flagged posts
Chấp thuận hoặc từ chối bài viết
Ẩn hoặc hiện bất kỳ bài viết nào
Xóa bài viết đã ẩn
[profile/permit_close_poll]
[profile/permit_delete_poll]
Họ và tên: Tenkana
Location: Japan
Website: www.tenkana.vn
Facebook: www.facebook.com/tenkana
Về: Phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cộng đồng!

Hoạt động của tenkana

Điểm: 9,690 điểm (hạng #5)
Các câu hỏi: 31
Các câu trả lời: 149 (có 4 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 174
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 14 câu hỏi, 44 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 55 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 70 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for tenkana

Please log in or register to post on this wall.
Nhất định phải cải tiến, đưa tenkana hoạt động trở lại tích cực hơn!
25 Tháng 3, 2017 bởi tenkana
...