Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Wall for takeshi

Please log in or register to post on this wall.
Giờ mới để ý thấy công cụ đổi tên Việt - Nhật được gắn vào quiz :))) いいね。
7 Tháng 10, 2014 bởi Sakura Chan
...