Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Questions by takeshi

0 phiếu
1 câu trả lời 151 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,572 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 489 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 1, 2013 trong Văn hóa, lễ hội
0 phiếu
1 câu trả lời 276 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 242 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 5, 2012
+1 phiếu
2 câu trả lời 4,164 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 980 lượt xem
...