Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Questions by takeshi

0 phiếu
1 câu trả lời 149 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,358 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 414 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 1, 2013 trong Văn hóa, lễ hội
0 phiếu
1 câu trả lời 264 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 238 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 5, 2012
+1 phiếu
2 câu trả lời 3,836 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 979 lượt xem
...