Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Questions by takeshi

0 phiếu
1 câu trả lời 149 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,442 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 447 lượt xem
đã hỏi 6 Tháng 1, 2013 trong Văn hóa, lễ hội
0 phiếu
1 câu trả lời 266 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 240 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 5, 2012
+1 phiếu
2 câu trả lời 4,013 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 980 lượt xem
...