Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Answers by takeshi

0 phiếu
74 lượt xem
0 phiếu
324 lượt xem
0 phiếu
301 lượt xem
0 phiếu
110 lượt xem
...