Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Hoạt động gần đây của takeshi

1 câu trả lời 678 lượt xem
1 câu trả lời 73 lượt xem
1 câu trả lời 308 lượt xem
1 câu trả lời 296 lượt xem
1 câu trả lời 204 lượt xem
...