Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Hoạt động gần đây của takeshi

1 câu trả lời 679 lượt xem
1 câu trả lời 74 lượt xem
1 câu trả lời 319 lượt xem
1 câu trả lời 299 lượt xem
1 câu trả lời 209 lượt xem
...