Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,623 thành viên

Hoạt động gần đây của sakura_hana

1 câu trả lời 80 lượt xem
1 câu trả lời 513 lượt xem
1 câu trả lời 76 lượt xem
1 câu trả lời 123 lượt xem
1 câu trả lời 85 lượt xem
1 câu trả lời 161 lượt xem
1 câu trả lời 131 lượt xem
1 câu trả lời 100 lượt xem
1 câu trả lời 156 lượt xem
1 câu trả lời 119 lượt xem
...