Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,817 bình luận

3,271 thành viên

Hoạt động gần đây của sakura_hana

1 câu trả lời 78 lượt xem
1 câu trả lời 435 lượt xem
1 câu trả lời 74 lượt xem
1 câu trả lời 122 lượt xem
1 câu trả lời 84 lượt xem
1 câu trả lời 158 lượt xem
1 câu trả lời 125 lượt xem
1 câu trả lời 99 lượt xem
1 câu trả lời 152 lượt xem
1 câu trả lời 115 lượt xem
...