Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Questions by raketty

0 phiếu
1 câu trả lời 249 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 3, 2014
0 phiếu
1 câu trả lời 220 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 229 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 8, 2013
0 phiếu
0 câu trả lời 105 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 8, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 160 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 7, 2013
+1 phiếu
0 câu trả lời 110 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 364 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 7, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 183 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 6, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 276 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 6, 2013 trong Xin-Cho tài liệu học tập
+2 phiếu
0 câu trả lời 121 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 5, 2013
+2 phiếu
3 câu trả lời 323 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 5, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 233 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 4, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 185 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 125 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 2, 2013
0 phiếu
0 câu trả lời 599 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 2, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 1,182 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 605 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 276 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 1, 2013
+2 phiếu
0 câu trả lời 188 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 12, 2012
+2 phiếu
1 câu trả lời 257 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 10, 2012
...