Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Questions by raketty

0 phiếu
1 câu trả lời 255 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 3, 2014
0 phiếu
1 câu trả lời 223 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 229 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 8, 2013
0 phiếu
0 câu trả lời 105 lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 8, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 164 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 7, 2013
+1 phiếu
0 câu trả lời 111 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 366 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 7, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 185 lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 6, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 281 lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 6, 2013 trong Xin-Cho tài liệu học tập
+2 phiếu
0 câu trả lời 125 lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 5, 2013
+2 phiếu
3 câu trả lời 332 lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 5, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 233 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 4, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 189 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 127 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 2, 2013
0 phiếu
0 câu trả lời 603 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 2, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 1,188 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 611 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 276 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 1, 2013
+2 phiếu
0 câu trả lời 192 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 12, 2012
+2 phiếu
1 câu trả lời 257 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 10, 2012
...