Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Answers by raketty

0 phiếu
111 lượt xem
0 phiếu
109 lượt xem
0 phiếu
101 lượt xem
0 phiếu
178 lượt xem
0 phiếu
99 lượt xem
0 phiếu
127 lượt xem
...