Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Answers by raketty

0 phiếu
110 lượt xem
0 phiếu
109 lượt xem
0 phiếu
100 lượt xem
0 phiếu
177 lượt xem
0 phiếu
97 lượt xem
0 phiếu
127 lượt xem
...