Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Answers by raketty

0 phiếu
109 lượt xem
0 phiếu
107 lượt xem
0 phiếu
100 lượt xem
0 phiếu
177 lượt xem
0 phiếu
96 lượt xem
0 phiếu
127 lượt xem
...