Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Hoạt động gần đây của raketty

1 câu trả lời 109 lượt xem
1 câu trả lời 107 lượt xem
1 câu trả lời 100 lượt xem
2 câu trả lời 213 lượt xem
1 câu trả lời 249 lượt xem
2 câu trả lời 177 lượt xem
1 câu trả lời 220 lượt xem
1 câu trả lời 96 lượt xem
...