Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Hoạt động gần đây của raketty

1 câu trả lời 110 lượt xem
1 câu trả lời 109 lượt xem
1 câu trả lời 100 lượt xem
2 câu trả lời 219 lượt xem
1 câu trả lời 255 lượt xem
2 câu trả lời 177 lượt xem
1 câu trả lời 223 lượt xem
1 câu trả lời 97 lượt xem
...