Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Answers by phew

0 phiếu
114 lượt xem
đã trả lời 7 Tháng 4, 2015
0 phiếu
70 lượt xem
+1 phiếu
79 lượt xem
0 phiếu
121 lượt xem
0 phiếu
95 lượt xem
0 phiếu
146 lượt xem
+1 phiếu
102 lượt xem
+1 phiếu
130 lượt xem
...