Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Hoạt động gần đây của phew

1 câu trả lời 116 lượt xem
đã trả lời 7 Tháng 4, 2015
1 câu trả lời 74 lượt xem
1 câu trả lời 80 lượt xem
1 câu trả lời 174 lượt xem
1 câu trả lời 141 lượt xem
1 câu trả lời 126 lượt xem
1 câu trả lời 99 lượt xem
1 câu trả lời 147 lượt xem
1 câu trả lời 124 lượt xem
1 câu trả lời 226 lượt xem
...