Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Hoạt động gần đây của phew

1 câu trả lời 115 lượt xem
đã trả lời 7 Tháng 4, 2015
1 câu trả lời 73 lượt xem
1 câu trả lời 80 lượt xem
1 câu trả lời 173 lượt xem
1 câu trả lời 134 lượt xem
1 câu trả lời 123 lượt xem
1 câu trả lời 99 lượt xem
1 câu trả lời 147 lượt xem
1 câu trả lời 124 lượt xem
1 câu trả lời 219 lượt xem
...