Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Hoạt động gần đây của phew

1 câu trả lời 114 lượt xem
đã trả lời 7 Tháng 4, 2015
1 câu trả lời 70 lượt xem
1 câu trả lời 79 lượt xem
1 câu trả lời 170 lượt xem
1 câu trả lời 131 lượt xem
1 câu trả lời 121 lượt xem
1 câu trả lời 95 lượt xem
1 câu trả lời 146 lượt xem
1 câu trả lời 120 lượt xem
1 câu trả lời 210 lượt xem
...