Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên netsky

Thành viên được: 6 năm (since 10 Tháng 8, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của netsky

Điểm: 400 điểm (hạng #80)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 6
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 2 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for netsky

Please log in or register to post on this wall.
...