Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Questions by macjanh

0 phiếu
1 câu trả lời 2,079 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 1, 2012 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
0 phiếu
1 câu trả lời 9,042 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 12, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
0 phiếu
1 câu trả lời 219 lượt xem
đã hỏi 9 Tháng 12, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
+3 phiếu
1 câu trả lời 430 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 266 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 228 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 120 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 350 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 337 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 880 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 269 lượt xem
đã hỏi 9 Tháng 6, 2011
0 phiếu
1 câu trả lời 658 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 6, 2011
0 phiếu
2 câu trả lời 367 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,073 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 272 lượt xem
...