Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Questions by macjanh

0 phiếu
1 câu trả lời 1,905 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 1, 2012 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
0 phiếu
1 câu trả lời 8,618 lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 12, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
0 phiếu
1 câu trả lời 219 lượt xem
đã hỏi 9 Tháng 12, 2011 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
+3 phiếu
1 câu trả lời 422 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 265 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 223 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 119 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 324 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 322 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 784 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 266 lượt xem
đã hỏi 9 Tháng 6, 2011
0 phiếu
1 câu trả lời 636 lượt xem
đã hỏi 7 Tháng 6, 2011
0 phiếu
2 câu trả lời 364 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,068 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 261 lượt xem
...