Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Answers by macjanh

0 phiếu
471 lượt xem
+1 phiếu
2,595 lượt xem
0 phiếu
199 lượt xem
0 phiếu
188 lượt xem
0 phiếu
167 lượt xem
0 phiếu
490 lượt xem
0 phiếu
131 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012
0 phiếu
168 lượt xem
0 phiếu
237 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012
0 phiếu
176 lượt xem
0 phiếu
124 lượt xem
0 phiếu
153 lượt xem
...