Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Answers by macjanh

0 phiếu
470 lượt xem
+1 phiếu
2,577 lượt xem
0 phiếu
196 lượt xem
0 phiếu
188 lượt xem
0 phiếu
164 lượt xem
0 phiếu
489 lượt xem
0 phiếu
129 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012
0 phiếu
167 lượt xem
0 phiếu
236 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012
0 phiếu
176 lượt xem
0 phiếu
123 lượt xem
0 phiếu
152 lượt xem
...