Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Hoạt động gần đây của macjanh

2 câu trả lời 914 lượt xem
1 câu trả lời 177 lượt xem
1 câu trả lời 533 lượt xem
2 câu trả lời 470 lượt xem
2 câu trả lời 2,577 lượt xem
1 câu trả lời 1,905 lượt xem
1 câu trả lời 196 lượt xem
2 câu trả lời 188 lượt xem
1 câu trả lời 164 lượt xem
1 câu trả lời 1,618 lượt xem
1 câu trả lời 489 lượt xem
1 câu trả lời 129 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012
1 câu trả lời 167 lượt xem
1 câu trả lời 236 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012
1 câu trả lời 176 lượt xem
...