Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Hoạt động gần đây của macjanh

2 câu trả lời 1,002 lượt xem
1 câu trả lời 181 lượt xem
1 câu trả lời 545 lượt xem
2 câu trả lời 471 lượt xem
2 câu trả lời 2,595 lượt xem
1 câu trả lời 2,079 lượt xem
1 câu trả lời 199 lượt xem
2 câu trả lời 188 lượt xem
1 câu trả lời 167 lượt xem
1 câu trả lời 1,648 lượt xem
1 câu trả lời 490 lượt xem
1 câu trả lời 131 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012
1 câu trả lời 168 lượt xem
1 câu trả lời 237 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 5, 2012
1 câu trả lời 176 lượt xem
...