Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Questions by livelikewind

+3 phiếu
0 câu trả lời 712 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 11, 2011
0 phiếu
1 câu trả lời 240 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 282 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 201 lượt xem
+3 phiếu
1 câu trả lời 427 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 232 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 246 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 7, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
1 câu trả lời 988 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 124 lượt xem
...