Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Questions by livelikewind

+3 phiếu
0 câu trả lời 723 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 11, 2011
0 phiếu
1 câu trả lời 246 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 290 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 208 lượt xem
+3 phiếu
1 câu trả lời 453 lượt xem
+1 phiếu
2 câu trả lời 235 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 257 lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 7, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
1 câu trả lời 1,151 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 129 lượt xem
...