Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Answers by livelikewind

0 phiếu
163 lượt xem
+1 phiếu
152 lượt xem
0 phiếu
121 lượt xem
0 phiếu
231 lượt xem
+1 phiếu
158 lượt xem
+1 phiếu
106 lượt xem
đã trả lời 27 Tháng 1, 2012
+1 phiếu
146 lượt xem
...