Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Hoạt động gần đây của livelikewind

3 câu trả lời 3,037 lượt xem
0 câu trả lời 71 lượt xem
đã đóng 5 Tháng 1, 2014
2 câu trả lời 163 lượt xem
1 câu trả lời 152 lượt xem
1 câu trả lời 173 lượt xem
1 câu trả lời 121 lượt xem
1 câu trả lời 231 lượt xem
1 câu trả lời 158 lượt xem
1 câu trả lời 106 lượt xem
đã trả lời 27 Tháng 1, 2012
2 câu trả lời 150 lượt xem
0 câu trả lời 712 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 11, 2011
1 câu trả lời 240 lượt xem
1 câu trả lời 146 lượt xem
...