Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Hoạt động gần đây của livelikewind

3 câu trả lời 3,063 lượt xem
0 câu trả lời 72 lượt xem
đã đóng 5 Tháng 1, 2014
2 câu trả lời 164 lượt xem
1 câu trả lời 152 lượt xem
1 câu trả lời 174 lượt xem
1 câu trả lời 121 lượt xem
1 câu trả lời 231 lượt xem
1 câu trả lời 159 lượt xem
1 câu trả lời 106 lượt xem
đã trả lời 27 Tháng 1, 2012
2 câu trả lời 151 lượt xem
0 câu trả lời 718 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 11, 2011
1 câu trả lời 245 lượt xem
1 câu trả lời 148 lượt xem
...