Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Hoạt động gần đây của livelikewind

3 câu trả lời 3,103 lượt xem
0 câu trả lời 72 lượt xem
đã đóng 5 Tháng 1, 2014
2 câu trả lời 166 lượt xem
1 câu trả lời 152 lượt xem
1 câu trả lời 176 lượt xem
1 câu trả lời 123 lượt xem
1 câu trả lời 233 lượt xem
1 câu trả lời 177 lượt xem
1 câu trả lời 108 lượt xem
đã trả lời 27 Tháng 1, 2012
2 câu trả lời 152 lượt xem
0 câu trả lời 723 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 11, 2011
1 câu trả lời 246 lượt xem
1 câu trả lời 149 lượt xem
...