Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên livelikewind

Thành viên được: 7 năm (since 4 Tháng 3, 2011)
Quyền hạn: Moderator
Các đặc quyền: Sửa chủ đề của câu hỏi bất kỳ
Sửa bất kỳ câu hỏi nào
Sửa bất kỳ câu trả lời nào
Sửa bất kỳ bình luận nào
Editing posts silently
Đóng bất cứ câu hỏi nào
Chọn câu trả lời hay nhất của bất kỳ câu hỏi nào
Xem địa chỉ IP bài viết của khách
Chấp thuận hoặc từ chối bài viết
Ẩn hoặc hiện bất kỳ bài viết nào
Xóa bài viết đã ẩn
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của livelikewind

Điểm: 6,390 điểm (hạng #7)
Các câu hỏi: 10 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 106 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 25
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 3 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 47 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for livelikewind

Please log in or register to post on this wall.
...