Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên duongquangvuong

Thành viên được: 6 năm (since 14 Tháng 11, 2011)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của duongquangvuong

Điểm: 650 điểm (hạng #56)
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 7
Các bình luận: 6
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 18 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 17 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for duongquangvuong

Please log in or register to post on this wall.
...