Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên duahau2011

Thành viên được: 5 năm (since 24 Tháng 8, 2012)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của duahau2011

Điểm: 670 điểm (hạng #53)
Các câu hỏi: 23
Các câu trả lời: 1
Các bình luận: 6
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 6 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for duahau2011

Please log in or register to post on this wall.
...