Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,804 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,411 thành viên

Questions by contactdpv1

0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
+1 phiếu
1 câu trả lời 30 lượt xem
+1 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
...