Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,804 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,411 thành viên

Hoạt động gần đây của contactdpv1

0 câu trả lời 18 lượt xem
1 câu trả lời 30 lượt xem
0 câu trả lời 15 lượt xem
0 câu trả lời 35 lượt xem
...