Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Questions by bigtoe

0 phiếu
1 câu trả lời 134 lượt xem
đã hỏi 22 Tháng 3, 2015 trong Hỏi-Đáp từ vựng
0 phiếu
1 câu trả lời 152 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 125 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 88 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 2, 2015
+1 phiếu
1 câu trả lời 142 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 2, 2015
0 phiếu
1 câu trả lời 179 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 143 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 135 lượt xem
...