Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Answers by bigtoe

+1 phiếu
117 lượt xem
+1 phiếu
117 lượt xem
0 phiếu
138 lượt xem
–1 phiếu
172 lượt xem
0 phiếu
102 lượt xem
0 phiếu
119 lượt xem
0 phiếu
139 lượt xem
đã trả lời 22 Tháng 1, 2015
0 phiếu
98 lượt xem
0 phiếu
102 lượt xem
0 phiếu
103 lượt xem
...