Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Answers by bigtoe

+1 phiếu
116 lượt xem
+1 phiếu
116 lượt xem
0 phiếu
131 lượt xem
–1 phiếu
172 lượt xem
0 phiếu
101 lượt xem
0 phiếu
118 lượt xem
0 phiếu
135 lượt xem
đã trả lời 22 Tháng 1, 2015
0 phiếu
97 lượt xem
0 phiếu
102 lượt xem
0 phiếu
103 lượt xem
...