Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Hoạt động gần đây của bigtoe

1 câu trả lời 134 lượt xem
1 câu trả lời 125 lượt xem
1 câu trả lời 111 lượt xem
3 câu trả lời 516 lượt xem
1 câu trả lời 165 lượt xem
1 câu trả lời 88 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 2, 2015
1 câu trả lời 116 lượt xem
1 câu trả lời 142 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 2, 2015
1 câu trả lời 141 lượt xem
1 câu trả lời 204 lượt xem
1 câu trả lời 136 lượt xem
1 câu trả lời 128 lượt xem
1 câu trả lời 143 lượt xem
1 câu trả lời 86 lượt xem
1 câu trả lời 135 lượt xem
1 câu trả lời 171 lượt xem
1 câu trả lời 101 lượt xem
...