Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Hoạt động gần đây của bigtoe

1 câu trả lời 150 lượt xem
1 câu trả lời 129 lượt xem
1 câu trả lời 117 lượt xem
3 câu trả lời 586 lượt xem
1 câu trả lời 167 lượt xem
1 câu trả lời 93 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 2, 2015
1 câu trả lời 117 lượt xem
1 câu trả lời 158 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 2, 2015
1 câu trả lời 151 lượt xem
1 câu trả lời 214 lượt xem
1 câu trả lời 139 lượt xem
1 câu trả lời 138 lượt xem
1 câu trả lời 148 lượt xem
1 câu trả lời 87 lượt xem
1 câu trả lời 140 lượt xem
1 câu trả lời 172 lượt xem
1 câu trả lời 102 lượt xem
...