Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,804 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,411 thành viên

Answers by Wind Field

0 phiếu
136 lượt xem
đã trả lời 20 Tháng 7, 2013
0 phiếu
139 lượt xem
0 phiếu
176 lượt xem
+1 phiếu
203 lượt xem
0 phiếu
366 lượt xem
0 phiếu
212 lượt xem
0 phiếu
666 lượt xem
...