Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Questions by Sakura Chan

0 phiếu
2 câu trả lời 737 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 4, 2013 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
0 phiếu
2 câu trả lời 270 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 2, 2013 trong ... là gì, là ai?
0 phiếu
1 câu trả lời 614 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 2, 2013 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư
0 phiếu
1 câu trả lời 152 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 299 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 202 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 386 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 687 lượt xem
...