Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Questions by Sakura Chan

0 phiếu
2 câu trả lời 720 lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 4, 2013 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp
0 phiếu
2 câu trả lời 265 lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 2, 2013 trong ... là gì, là ai?
0 phiếu
1 câu trả lời 592 lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 2, 2013 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư
0 phiếu
1 câu trả lời 150 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 289 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 194 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 377 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 633 lượt xem
...