Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Answers by Sakura Chan

0 phiếu
80 lượt xem
0 phiếu
83 lượt xem
0 phiếu
61 lượt xem
0 phiếu
81 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 3, 2015
0 phiếu
79 lượt xem
0 phiếu
113 lượt xem
0 phiếu
133 lượt xem
0 phiếu
90 lượt xem
...