Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Answers by Sakura Chan

0 phiếu
65 lượt xem
0 phiếu
77 lượt xem
0 phiếu
55 lượt xem
0 phiếu
81 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 3, 2015
0 phiếu
77 lượt xem
0 phiếu
111 lượt xem
0 phiếu
129 lượt xem
0 phiếu
88 lượt xem
...