Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,617 thành viên

Answers by Sakura Chan

0 phiếu
97 lượt xem
0 phiếu
86 lượt xem
0 phiếu
71 lượt xem
0 phiếu
83 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 3, 2015
0 phiếu
82 lượt xem
0 phiếu
116 lượt xem
0 phiếu
135 lượt xem
0 phiếu
91 lượt xem
...