Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Hoạt động gần đây của Sakura Chan

0 câu trả lời 30 lượt xem
1 câu trả lời 80 lượt xem
1 câu trả lời 336 lượt xem
1 câu trả lời 36 lượt xem
1 câu trả lời 39 lượt xem
0 câu trả lời 32 lượt xem
1 câu trả lời 33 lượt xem
2 câu trả lời 83 lượt xem
1 câu trả lời 61 lượt xem
1 câu trả lời 61 lượt xem
1 câu trả lời 373 lượt xem
1 câu trả lời 81 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 3, 2015
1 câu trả lời 290 lượt xem
1 câu trả lời 111 lượt xem
...