Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Hoạt động gần đây của Sakura Chan

0 câu trả lời 28 lượt xem
1 câu trả lời 65 lượt xem
1 câu trả lời 261 lượt xem
1 câu trả lời 35 lượt xem
1 câu trả lời 39 lượt xem
0 câu trả lời 29 lượt xem
1 câu trả lời 31 lượt xem
2 câu trả lời 77 lượt xem
1 câu trả lời 55 lượt xem
1 câu trả lời 60 lượt xem
1 câu trả lời 352 lượt xem
1 câu trả lời 81 lượt xem
đã trả lời 9 Tháng 3, 2015
1 câu trả lời 277 lượt xem
1 câu trả lời 107 lượt xem
...