Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên Sakura Chan

Thành viên được: 5 năm (since 31 Tháng 12, 2012)
Quyền hạn: Moderator
Các đặc quyền: Sửa chủ đề của câu hỏi bất kỳ
Sửa bất kỳ câu hỏi nào
Sửa bất kỳ câu trả lời nào
Sửa bất kỳ bình luận nào
Editing posts silently
Đóng bất cứ câu hỏi nào
Chọn câu trả lời hay nhất của bất kỳ câu hỏi nào
Xem địa chỉ IP bài viết của khách
Chấp thuận hoặc từ chối bài viết
Ẩn hoặc hiện bất kỳ bài viết nào
Xóa bài viết đã ẩn
Họ và tên:
Location:
Website:
Facebook:
Về:

Hoạt động của Sakura Chan

Điểm: 36,430 điểm (hạng #1)
Các câu hỏi: 10 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 571 (có 35 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 225
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 17 câu hỏi, 64 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 74 bỏ phiếu, 7 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 98 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Wall for Sakura Chan

Please log in or register to post on this wall.
Hàng của bác dịch lên "TV" rồi nè ^^
http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Touhou-Akimame
28 Tháng 7, 2014 bởi ZeroHikaru
Hehe. Cai nay moi :-D. Nhung chuc nang cua no la gi a :-)
14 Tháng 8, 2013 bởi Sakura Chan
hello ^^
14 Tháng 8, 2013 bởi takeshi
...