Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,815 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,830 bình luận

3,591 thành viên

Wall for Nhật Ngữ Sakae

Please log in or register to post on this wall.
#KHAI_GIẢNG_KHÓA_TIẾNG_NHẬT
27 Tháng 4 bởi Nhật Ngữ Sakae
...