Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!

Thành viên Nhật Ngữ Sakae

Thành viên được: 8 tháng (since 27 Tháng 9, 2017)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Nhật Ngữ Sakae
Location:
Website: sakae.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/
Về:

Hoạt động của Nhật Ngữ Sakae

Điểm: 730 điểm (hạng #50)
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 14
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Nhật Ngữ Sakae

Please log in or register to post on this wall.
#KHAI_GIẢNG_KHÓA_TIẾNG_NHẬT
27 Tháng 4 bởi Nhật Ngữ Sakae
...