Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Questions by Ikemen89

0 phiếu
3 câu trả lời 869 lượt xem
+4 phiếu
0 câu trả lời 2,743 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 203 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 4, 2013 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư
0 phiếu
0 câu trả lời 130 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 3, 2013
0 phiếu
1 câu trả lời 422 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 3, 2013
...