Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Answers by Ikemen89

0 phiếu
105 lượt xem
đã trả lời 1 Tháng 8, 2013
0 phiếu
244 lượt xem
+1 phiếu
634 lượt xem
0 phiếu
1,449 lượt xem
+1 phiếu
340 lượt xem
+1 phiếu
164 lượt xem
0 phiếu
323 lượt xem
...