Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Hoạt động gần đây của Ikemen89

3 câu trả lời 869 lượt xem
1 câu trả lời 105 lượt xem
đã trả lời 1 Tháng 8, 2013
1 câu trả lời 244 lượt xem
1 câu trả lời 124 lượt xem
5 câu trả lời 634 lượt xem
1 câu trả lời 276 lượt xem
2 câu trả lời 1,449 lượt xem
1 câu trả lời 340 lượt xem
2 câu trả lời 236 lượt xem
1 câu trả lời 164 lượt xem
0 câu trả lời 497 lượt xem
...