Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,768 câu hỏi

3,909 câu trả lời

2,818 bình luận

3,279 thành viên

Hoạt động gần đây của Ikemen89

3 câu trả lời 1,033 lượt xem
1 câu trả lời 106 lượt xem
đã trả lời 1 Tháng 8, 2013
1 câu trả lời 245 lượt xem
1 câu trả lời 127 lượt xem
5 câu trả lời 657 lượt xem
1 câu trả lời 281 lượt xem
2 câu trả lời 1,586 lượt xem
1 câu trả lời 425 lượt xem
2 câu trả lời 238 lượt xem
1 câu trả lời 169 lượt xem
0 câu trả lời 498 lượt xem
...