Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Hoạt động gần đây của Doantrang

0 câu trả lời 448 lượt xem
0 câu trả lời 363 lượt xem
11 câu trả lời 2,173 lượt xem
13 câu trả lời 42,410 lượt xem
...