Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,800 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,394 thành viên

Hoạt động gần đây của Doantrang

0 câu trả lời 954 lượt xem
0 câu trả lời 393 lượt xem
11 câu trả lời 2,439 lượt xem
13 câu trả lời 42,908 lượt xem
...