Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,614 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 112 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 202 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi alexar (2,590 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 69 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi federik (1,920 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 595 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 364 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 2, 2011 trong Làm thế nào để...? bởi tenkana (9,690 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 908 lượt xem
...