Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,798 câu hỏi

3,923 câu trả lời

2,827 bình luận

3,389 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các câu hỏi gần đây thiếu câu trả lời

0 phiếu
0 câu trả lời 204 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 144 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 87 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 111 lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 3, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 99 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 201 lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi alexar (2,590 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 69 lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 2, 2011 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi federik (1,920 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 595 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 363 lượt xem
đã hỏi 19 Tháng 2, 2011 trong Làm thế nào để...? bởi tenkana (9,690 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 899 lượt xem
...